حسین شاه‌حسینی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، زاده اسفندماه ۱۳۰۶ در محله سرچشمه تهران، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک در دولت مهدی بازرگان بود.


*****
*****