ادیب برومند، زاده ۱۳۰۳ شاعر ملی ایران، وکیل دادگستری و رئیس هیأت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران است.


*****
*****