نشسته بود روی کف پیاده رو. هوا آنقدر گرم بود که از آسفالت پیاده رو هرم گرما به صورتت می کوبید. از جلوش که رد شدم دیدم صورتش از گریه سیاه شده. کفش هاش رو گذاشته بود کنارش. از این آل استارهای کتان. چند قدمی که رد شدم، گفتم برگردم و بپرسم، کمکی از دست من برمیاد یا نه ؟ بعد گفتم بابا بنده خدا یه پیاده رو خلوت دیده، دلش گرفته، نشسته واسه خودش گریه می کنه. ولی گفتم بزار از دور حواسم بهش باشه. به بهانه عکاسی از گنجشک ها دوربینم رو در آوردم. این گنجشک ها واقعا دنیای عجیبی دارند. هی دارن با هم بازی می کنن. همیشه شادن انگار. وقتی به حرکات شون دقیق می شی، کلی رفتار را می تونی بینشون کشف کنی. عکاسی و عکاسی. یعنی به چی فکر می کنن؟ وقتی تنها نشستن به یکی دیگشون نگاه می کنن.
یه هو یادش افتادم؛ برگشتم دیدم کفش هاش تک و تنها تو پیاده رو موندن. گنجشک ها هم با صدای یک موتور از جاشون پریدن.

[manual_related_posts]

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****