از این که به یک پیکان قراضه گفتم “توحید” و اون هم زد رو ترمز پشیمون شدم، کاش صبر می کردم تا یه ماشین بهتر گیرم میومد. ولی رفتم و سوار شدم. تا نشستم هنوز نگفته بودم سلام که راننده گفت : چطوری؟ نگاش کردم رضا بود. همکلاسی دوارن دبیرستانم. قبل تر هم سوار ماشینش شده بودم ولی یک سالی بود که خبری ازش نبود. گفتم فکر کردم ماشین و عوض کردی که خبری ازت نیست، خندید، گفت : یادگار باباست. یادم اومد پارسال دیده بودم که عکس بچه اش رو زده بود پشت فرمون روی عقربه سرعت که معلوم نبود چند وقته کار نمی کنه. عکسه دیگه نبود. گفتم از کوچولوت چه خبر؟ الان دیگه باید یک سالش شده باشه نه ؟ گفت : … مُرد .
دیگه هیچی نگفتم فقط از پشت یه صدایی اومد. نمی دونم یکی گفت آخی یا حیوونی  یه همچین چیزی. تو توحید صبر کردم تا همه پیاده شن. می خواستم یه چیزی بگم، شاید می گفتم عمرش به دنیا نبود، یا الان خانومت چطوره؛ ولی اجازه نداد.
نگام کرد و گفت : خیلی قشنگ می خندید. دلم برا خنده هاش تنگ شده.
سرش و گذاشت رو فرمون و … .
رفتم. طاقت نیاوردم. از خیلی اونور تر نگاش کردم هنوز سرش رو فرمون بود. نباید سوار یه پیکان قراضه می شدم، من طاقت اش رو ندارم.

[manual_related_posts]

  This post has 1 comment

 1. sara
  28 May 11 - 5:07 pm - #

  من طاقت اش رو ندارم …

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****