نمایش “تیکی تاکا” به نویسندگی و کارگردانی آتیلا پسیانی با بازی آتیلا و خسرو پسیانی در سالن استاد سمندریان در تماشاخانۀ ایرانشهر. “تیکی تاکا” شیوه ای برای بازی فوتبال است که در برپایۀ شناخت و فهم متقابل بازیکنان استوار است، شیوه ای که اگرچه آرسنال با مربیگری آرسن ونگر برآن اصرار دارد اما بارسلونا است که ابزار کافی برای اجرای این تاکتیک را در اختیار دارد و شاید تنها تیمی است مه در بیشتر جریان بازی به این شیوه کنترل بازی را دراختیار دارد. اما نکته ای که پسیانی را برای انتخاب این نام ترغیب کرده شاید این یاشد که این شیوه درست در مقابل شیوۀ فیزیکی قرار می گیرد و این شاید آن تاکتیک مؤثر برای ارتباط یک پدر و پسر است بعد از سالیان دور از هم.

[manual_related_posts]

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****