نگاهی به مجموعه عکس های نیوشا توکلیان،«گوش کن» در گالری آران

بسته به این که به کدام سمت بپیچی با دو مجموعۀ متفاوت ولی مرتبط وارد نمایشگاه خواهی شد. مجموعۀ سمت راست شامل پرتره هایی است که عکاس را در ژست های اغراق شده ای در فضاهای خالی شهری نمایش می دهد. با دستکش های قرمز بوکس در وسط خیابان در حالتی که گویا چهار راه از مرکز سر سوژه می گذرد. در ایستگاهِ شیشه ایِ اتوبوس با تاجی بر سر. در دریا. در خیابان با آکواریوم شیشه ای بر روی سر. در سراشیبی یک خیابان با مرغ های پرکنده ای در دست. همه عکس ها از خصوصیات مشترکی بهره می برند که عکاس روی معنای آن ها تمرکز داشته است و اتصال معنایی عکس ها را به این وسیله محکم کرده است. به عناصر وابسته با زن توجه نشان داده و سعی در باز نمایی اغراق شدۀ لحظاتی از زندگی اجتماعی یک زن در تهران داشته است. نگاه زاویه سوژه به کنکاشی در تصدیق و رد صحنۀ پیش رو در مخاطب می انجامد…ادامه در سایت لوح

[manual_related_posts]

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****