خسرو خسروی متولد سال 1343در تهران ودانش آموخته دانشکده هنرهای زیباست او کارشناسی ارشد را در دانشگاه هنر گذراند وپایان نامه اش را به چاپ سپرده است اما هنوز….خسروی را دیر زمانی است که می شناسم از کلاسهای پرویز حبیب پور وک لاسهای فلسفه ومنطق یکی از شاگردان استاد فردید. خسروی همواره ذهنی پرسش گر دارد واین لازمه هنر است و به حق می توان او را جزو نقاشان موثر در دو دهه اخیر نامید. آموزگاری که لحظه لحظه اش را صرف جستجو و آموزش کرده است خسروی انسانی است بی ملاحظه و رو راست ومنطقی همیشه غافلگیر می کند با کسی رو در بایستی ندارد همین خصیصه در آثارش آشکار است .خسروی سالهای متمادی را صرف طراحی عینی کرد و آب مرکبهایش بسیار زیبا بود ودر دوره ای بنا به شرایط فکری روی نقاشی ایران متمرکز شد که انصافا از عهده اش بر آمد وتجربه اندوخت ودر طول این سالها دائم در تغییر است اما من وجودش آشکار است در نمایشگاه اخیر او با آثاری نمایان می شود که گویا درگیری تازه اوست اگر چه در کار ویدئوی او(پل) رد پایش پیداست خسروی انسان جبری مسلکی است که دنیا را صحنه تئاتر می بیند حتا فرشته ها را عروسک خیمه شب بازی می نگارد همانند انسانها که گویی به نخی بندند ومی گردندخسروی برای انسان تقدس قائل نیست وچنان وانمود می کند که مرگ در همین نزدیکی است وبی تفاوتی سر لوحه عمل اوست(عرفان عملی) وانصافا در آثار جدید نیک از عهده کار برآمده است و از لحاظ تکنیکی باید اذعان کرد که او سوار است .خسروی جمعیت را نشان میدهد بی آنکه به ملیت بیندیشد ولی ناخوداگاه ایرانی است وجالب اینکه تمامت تاریخ ایران را در بر می گیرداو در بازنمایی فضای امروز بسیار توانمند عمل کرده است وآوردن کلمه در بطن اثر به گونه ای هماهنگ عمل میکند که قابل انکار نیست بی رنگی .سیاهی .عروسک مابی. و تبختر اینها واگویه های خسروی است به زبان تصویر.گویا خسروی با این بی رنگی در پی نمایش احوال عمومی است ونمایش انجماد در بطن ومتن. (متن برگرفته از وبلاگ استادم رضا هدایت به تاریخ هفدهم آذر 1385 )

خسرو خسروی متولد سال 1343در تهران ودانش آموخته دانشکده هنرهای زیباست او کارشناسی ارشد را در دانشگاه هنر گذراند وپایان نامه اش را به چاپ سپرده است اما هنوز….خسروی را دیر زمانی است که می شناسم از کلاسهای پرویز حبیب پوروکلاسهای فلسفه ومنطق یکی از شاگردان استاد فردید خسروی همواره ذهنی پرسش گر دارد واین لازمه هنر است او در حال حاظر مدیر گروه نقاشی دانشگاه سوره است و به حق می توان او را جزو نقاشان موثر در دو دهه اخیر نامید. آموزگاری که لحظه لحظه اش را صرف جستچو و آموزش کرده است خسروی انسانی است بی ملاحظه و رو راست ومنطقی همیشه غافلگیر می کند با کسی رو در بایستی ندارد همین خصیصه در آثارش آشکار است .خسروی سالهای متمادی را صرف طراحی عینی کرد و آب مرکبهایش بسیار زیبا بود ودر دوره ای بنا به شرایط فکری روی نقاشی ایران متمرکز شد که انصافا از عهده اش بر آمد وتجربه اندوخت ودر طول این سالها دائم در تغییر است اما من وجودش آشکار است در نمایشگاه اخیر او با آثاری نمایان می شود که گویا درگیری تازه اوست اگر چه در کار ویدئوی او(پل) رد پایش پیداست خسروی انسان جبری مسلکی است که دنیا را صحنه تئاتر می بیند حتا فرشته ها را عروسک خیمه شب بازی می نگارد همانند انسانها که گویی به نخی بندند ومی گردندخسروی برای انسان تقدس قائل نیست وچنان وانمود می کند که مرگ در همین نزدیکی است وبی تفاوتی سر لوحه عمل اوست(عرفان عملی) وانصافا در آثار جدید نیک از عهده کار برآمده است و از لحاظ تکنیکی باید اذعان کرد که او سوار است .خسروی جمعیت را نشان میدهد بی آنکه به ملیت بیندیشد ولی ناخوداگاه ایرانی است وجالب اینکه تمامت تاریخ ایران را در بر می گیرداو در بازنمایی فضای امروز بسیار توانمند عمل کرده است وآوردن کلمه در بطن اثر به گونه ای هماهنگ عمل میکند که قابل انکار نیست بی رنگی .سیاهی .عروسک مابی. و تبختر اینها واگویه های خسروی است به زبان تصویر.گویا خسروی با این بی رنگی در پی نمایش احوال عمومی است ونمایش انجماد در بطن ومتن.

[manual_related_posts]

  This post has 2 comments

 1. atoosa
  19 Oct 10 - 2:37 am - #

  interesting

 2. 20 Feb 11 - 3:29 am - #

  interestingggggggg?????????????????????????/

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****