گنجشک ها
صبح ها زود بیدار می شوند
آنقدر زود بیدار می شوند
انگار شب را نخوابیده اند
گنجشک ها برای هم آواز می خوانند
آنقدر بلند بلند می خوانند
که صدایشان در هم گم می شود
آنقدر بلند
که دیگر مهم نیست، کدامشان برای کدام می خواند
گنجشک ها همه شان برای همه شان آواز می خوانند
گنجشک ها نمی میرند،
گنجشک ها آواز می خوانند

[manual_related_posts]

  This post has 4 comments

 1. زهرا
  21 Oct 10 - 1:56 pm - #

  …بسیار زیبا
  همیشه سرمیزنم، عکسها بسیار زیباست

 2. 26 Jan 11 - 1:01 pm - #

  “گنجشک ها همه شان برای همه شان آواز می خوانند”.. کاش گنجشک بودیم ، باشیم !

 3. 23 Feb 11 - 2:39 am - #

  گنجشكهاي حياط هاي خانه ي ما ديريست كه مرده به دنيا آمدند و حتي مادرانشان سري به آنها نمي زنند كه شايد كمي گريه كنند.من سالهاست كه هر صبح گنجشم خاك مي كنم و باره گريه ي آنها را هر صبحدم به دوش مي كشم..

 4. 10 May 11 - 1:35 pm - #

  Right, it really is a good start however i’m going to explore that a touch more. Will let you know exactly what more there really is.

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****