مک کوری متولد 1950 در فیلادلقیا است و تحصیلات خود را در رشته فیلمبرداری و تاریخ در دانشگاه پنسیلوانیا به پایان برده است. او پس از دو سال کار در روزنامه  به هند رفته و در آن جا به عنوان عکاس مستقل مشغول به کار شد.این توضیحی است که در ابتدای بیوگرافی مک کوری در سایت مگنوم آماده است و در ادامه آن از تلاش او برای عکاسی در افغانستان و گذشتن از مرز با لباس محلی و دوختن نگاتیو ها در پیراهنش تا گرفتن جایزه رابرت کاپا و دیگر جایزه های او سخن گفته شده است. اطلاعاتی که در جاهای متفاوت با جزئیات متفاوت می توان خواند و شنید. برای من اما جذابیت مک کوری نه از شجاعت او نشات می گیرد نه به شهرت او باز می گردد، به آن  تک چهره زیبای شربت گل در سال 1984 پیشاور پاکستان. مک کوری نموه بارزی از انتخاب صحیح زندگی عکاسانه است، محلی را که به آن علاقه دارد انتخاب کرده و نزدیک به سی سال است که تارخ آن را ثبت می کند، در مهمترین رویدادهایان شرکت کرده و به آداب و سنن آن ها تا آن جا نزدیک شده است که می تواند به راحتی بر جنبه های احساسی عکاسی خود رنگ و بوی فرم دهد و ساختار منسجمی را بر روی فضا های اغلب مملو از رنگ به وجود آورد. مک کوری به طرز شگفتی بر انسان منفرد تکیه دارد، پرتره های بیشمار او گواه این مدعا است هرچند در تمامی عکس های شاخص او حتی اگر اجتماعی انسانی شکل گرفته است چنان که در عکس های 14 و 18 پائین نشان داده شده است علیرغم آن که گرد هم اند گویی بهانه چیز دیگری است و تاکید بر استقلال فرمی فیگورها در آغاز این ساختار معنایی خود نمایی می کند، این نوع نگاه مک کوری را می توان در عکس های متعدد او از ایستگاه های قطار و یا عکس های او از ژاپن هم دید.مک کوری به رنگ همانقدر اهمیت می دهد که به سوژه عکس در واقع اهمیت ارائه عکس برای او چیزی کمتر از موضوع ندارد، هرچند می توان موارد نقض آن را در عکس های قدیمی تر یافت، از جمله در عکسی از لبنان که کودکان مشغول بازی با یک لوله توپ جنگی هستند نوع متفاوتی از آن شاخصه های کلی عکاسی مک کوری دیده می شود و یا عکس هایی که از مجاهدین افغانی در ابتدای دهه 80 گرفته است.کتابی که از او به دستم رسید بسیار به احترامی که نسبت به استیو مک کوری داشتم افزود، چاپ زیبای کتاب و توضیحات مختصر ولی به غایت مفید نویسنده آن برآن داشتم تا به بهانه این کتاب درباره مک کوری بنویسم.در پائین هشت عکس را که می توان ویژگی های  کلی عکس های مک کوری را در آن دید به انتخاب خود اوردم.

....

Steve McCurry by Anthony Bannon, Phaidon Press, USA 2005

For Steve McCurry, photograpghs are not so much about art as about creating a record, or telling a story, or holding on to a memory about the way things used to be. For him, creating photographs is a straightforward matter.Yes, a good bit of patience is involved, and keen looking, and careful planning. “But it is simple,”McCurry insists.”Really.”

هشت عکس انتخاب شده از پنجاه و پنج عکس این کتاب  Eight selected photos from fifty five photos of the book

.... .... ..

سایت شخصی Steve McCurry و بیوگرافی Steve McCurry در magnumphotos و لینک کتاب در سایت Phaidon

[manual_related_posts]

  This post has 35 comments

 1. 31 May 10 - 12:02 am - #

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 2. 01 Dec 10 - 6:42 pm - #

  Is this cms you use good for my first blog ?? I want to start blogging soon and looking for good cms…

 3. 02 Dec 10 - 4:45 pm - #

  It is good too read your site again!, i see some interesting updates here..

 4. 05 Dec 10 - 8:58 pm - #

  I am sure that i will come back to your website soon, keep us posting

 5. 07 Dec 10 - 11:15 pm - #

  I love your blog theme! What template did you use ?

 6. 24 Dec 10 - 3:37 pm - #

  Nice post and very well written. Thanks for this!

 7. 30 Dec 10 - 5:20 pm - #

  I respect your piece of work, regards for all the great blog posts.

 8. 02 Jan 11 - 2:02 am - #

  Thanks for sharing, I like this blog!

 9. 05 Jan 11 - 1:45 pm - #

  I know you, man, lol

 10. 06 Jan 11 - 1:19 pm - #

  Finden Sie günstige Ferienhäuser

 11. 08 Jan 11 - 4:41 pm - #

  What template do you use in your site

 12. 09 Jan 11 - 8:58 am - #

  Hello I came across this excellent web site while searching many different strategies reducing weight, Need to explain to you your internet site is very worthwhile and i also enjoy a concept. I don’t use a tremendous amount of your time to be able to read all your blogposts yet I’ve got publication marked it as well since decided upon the Rss or atom for. I shall be the government financial aid a few days. best wishes for the good web site.

 13. 09 Jan 11 - 11:23 pm - #

  I must check with Jacob on ours , you actually nailed it the description but the decision was a trifle off. Well written nevertheless.

 14. 10 Jan 11 - 3:48 am - #

  Awesome site, good content and nice background.

 15. 11 Jan 11 - 4:10 am - #

  A statesmanlike man must happen buttered salute without burying a plantsman

 16. 11 Jan 11 - 8:47 am - #

  I like your blog.

 17. 13 Jan 11 - 1:15 pm - #

  Im glad to see this informative article. Thanks for such helpful and useful post.

 18. 13 Jan 11 - 6:14 pm - #

  I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.Regards

 19. 13 Jan 11 - 7:58 pm - #

  I impressed reading your article. Keep the good job but Ill be in touch. Lookin’ forward

 20. 13 Jan 11 - 7:59 pm - #

  Really helpful information for me. Thnak U much times as think as possible.

 21. 13 Jan 11 - 8:00 pm - #

  I have many question about your post. I think u should write lot of more details. But Thanks anymore

 22. 17 Jan 11 - 6:42 pm - #

  Hey I like your site !

 23. 17 Jan 11 - 7:13 pm - #

  Just have bookmarked your site, and waiting for the next interesting post

 24. 19 Jan 11 - 7:20 pm - #

  I enjoyed to find this article. I like your point of view. Thanks a lot. Cheers

 25. 19 Jan 11 - 7:27 pm - #

  I impressed reading your article. Keep the good job but Ill be in touch. Lookin’ forward

 26. 21 Jan 11 - 6:54 pm - #

  This is the really good and perfect discussion as well and no doubt this is actually the best approach. This can be a very good subject! It is interesting it has spanned in a couple of months and it is still quite relevant.

 27. 12 Feb 11 - 9:59 pm - #

  Well crafted editorial, and that i currently realized that some groups are more likely than others (since many of us are unique) would share the same idea. I hope you save this blog operating well.

 28. 13 Feb 11 - 5:48 am - #

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 29. 22 Feb 11 - 2:04 pm - #

  I think one of your advertisements caused my internet browser to resize, you might want to put that on your blacklist.

 30. 22 Feb 11 - 2:04 pm - #

  This is the third era I came to your blog, I like your blog very much, likelihood your extra noble

 31. 22 Feb 11 - 2:05 pm - #

  due recently reinstalled the operating arrangement, and it took a lot of things in one place. Cheaper than the count on I father not seen anywhere else look it up yourself

 32. 04 May 11 - 9:21 am - #

  I intended to write you this very small word so as to say thank you again regarding the superb suggestions you have shared on this website. This has been simply particularly generous with people like you to present extensively just what most people would have marketed for an e book in order to make some profit for their own end, primarily seeing that you might well have tried it in the event you decided. The tactics likewise worked as the great way to be aware that someone else have the same keenness similar to my personal own to know a lot more with respect to this matter. I know there are millions of more fun sessions ahead for people who take a look at your website.

 33. 14 May 11 - 4:22 pm - #

  I am glad I found this blog, I couldnt find each info on this specific subject just before. Also i hold a site considering that you intend to forever severe inside a little bit of invitees writing for me most certainly feel free to let me know, We’re take a look if anyone is to view the actual website. Desire stop by and allow a note whereas!

 34. 14 May 11 - 4:55 pm - #

  You are professional.

 35. 23 Sep 11 - 12:33 pm - #

  when I attend about website we Love us for your very bestnews. I will save its.

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****