....

هیچوقت از نوع موسیقی گروه آریان خوشم نیامده و امشب باز هم فهمیدم با وجود این که ده سال است این گروه هیچ تغییری از لحاظ تکنیک و سبک و چیزی به اسم پیشرفت به خود ندیده است، ولی سلیقه من به شدت تغییر کرده و دیگر حتی از شنیدن این نوع موسیقی سر درد هم می گیرم دیگر نمی دانم اسمش پیشرفت است و یا … . ولی امشب باز هم به این نکته رسیدم که عکاسی صحیح، می تواند حتی در مواقعی شکل بگیرد که دیالوگ  میان عکاس و سوژه نه تنها دیالوگی دوستانه نباشد  بل حتی بر عکس آن حاکم بین این رابطه باشد در واقع نوع رابطه در این میان مهم نیست بل صداقت در آن است که می تواند مهم باشد.(استنباط کاملا شخصی با عدله تجربی)عکس های بالا را به شدت دوست دارم و خاطره خوبی شدند برایم از لذت که از عکاسی بردم و نه موسیقی.

[manual_related_posts]

  This post has 1 comment

 1. داوود
  09 Mar 10 - 8:47 am - #

  این به شدت دوست داشتنت ما رو جرواجر کرده تو هم یه جورایی تنت خورده به گروه اریان هر چقدر این گروه پیشرفت کرده تو هم پیشرفت کردی !!؟

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****