سال هشتاد و دو، در ورك شاپ نگارخانه لاله، در كنار مرحوم استاد ایرج زند ایستاده بودم و به كار كردن رضا هدایت بر روی اثری به نام زال و سیمرغ نگاه می كردیم، كار در فضایی مونوتن و بر اساس طراحی پیش می رفت و اساسا دیدن اجرای كارهای هدایت لذت خاصی دارد. شادی در چهره زند پیدا بود وقتی رضا بالهایی كه برای سیمرغ كشیده بود را با گوشه قلم مو پاك كرد، وقتی رضا شروع به كار كردن بر روی چهره سیمرغ شد ناگهان مرحوم زند به شعف آمد و با هیجان خاصی تقریبا فریاد زد “ببین عجب سیمرغ دلبری كشید”(نقل به مضمون).

رنگ های ناب و طراحی های خاص فی البداهه هدایت بیننده را مجذوب آثار او می كند، به تركیب رنگ ها و جسارت طراحی او دقیق می شوند و  با هم از ریزه كاریهای او كه عمدتا به مدد خلاقیت اجرایی به دست آمده و با تیزهوشی نگه داشته شده است صحبت می كنند. آثار او اغلب در هر مجموعه كاری از تكنیكی مشابه استفاده می كند، جزئی نگری و عناصر تزئینی با اضافه شدن به مضمونی كه برآمده از طبیعت ایرانی، كردی هدایت است فضای یكدستی  ایجاد می كند كه می توان آنرا نوعی نقاشی سمبلیك-تزئینی دانست.

آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه كنونی رضا هدایت ادامه كارهای چند سال اخیر اوست كه با تفاوتهایی اندك به نتایجی درخشان رسیده است، اضافه شدن رنگ سیاه و جایگزینی آن به جای همان معمولا، سفیدی كه برای پوشانیدن به كار گرفته می شد  و همچنین اضافه شدن  دو المان قیچی و تفنگ در كنار همان عناصر سابق، زن و پرنده و گل و انار و درخت كه به خلق فضاهایی با بافت معنایی جدید رسیده است.نكته اینجاست كه در آثار جدید هدایت عنصر غم نیز به شادی حاكم بر كل كار اضافه شده است، ریتم كارها متفاوت است و دیگر آن بافت یكدست و موزون در كارها به چشم نمی خورد، اما فضای كلی كار از شادی شخصیت خود رضا سود می برد، نواختن نی هرچند در آثار قبلی هدایت نیز دیده می شد اما در این آثار حامل معنایی متفاوت شده، گویا دنیا را به نوایی متفاوت می خواند.

بروشور نمايشگاه رضا هدايت RezaHedayat Exebition Brochure

[manual_related_posts]

  This post has 1 comment

 1. 22 Feb 11 - 12:36 am - #

  lol, I think dance it´s so fantastic much better then fitness!

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****